Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах

          Відділ нефрології був заснований у 1992 році за наказом директора Інституту терапії Любові Трохимівни Малої №195 від 16.09.1992 року. З 2019 року відділ був перейменований у відділ профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах.

          20.10.1992 року завідувачем відділу був призначений доктор медичних наук, професор Іван Іванович Топчій. З 09.09.2021 року на посаду завідувача відділом призначений Несен Андрій Олексійович, який очолює відділ у теперішній час.

          У відділі профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах працює 2 доктори наук, 3 кандидати медичних наук, провідний науковий співробітник; 7 наукових співробітника: старші наукові співробітники Семенових П.С., Кірієнко О.М., наукові співробітники Щербань Т.Д., Шкапо В.Л., молодші наукові співробітники Якименко Ю.С., Савічева К.О. та Жуліна А.В.

          В даний час у відділі розробляються та удосконалюються медичні технології діагностики, профілактики та лікування захворювань нирок. Активно вивчаються метаболічні, імунні та мінеральні порушення при різних формах ренальної патології, зокрема при діабетичній, подагричній та гіпертонічній нефропатії, а також при хронічному гломерулонефриті. Досліджуються механізми формування нефрогенної гіпертензії та прискореного розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на хронічну хворобу нирок.

          Результати наукових досліджень опубліковано в монографіях, навчальних посібниках, статтях, методичних рекомендаціях.

          Співробітники відділу нефрології постійно приймають участь в роботі науково-практичних конференцій, конгресів державного та міжнародного рівнів, наукових симпозіумів.

          Відділ є центром Фармкомітету України за іспитом лікарських препаратів у нефрології.

Основні напрямки наукової роботи відділу:

 • розробка методів профілактики та лікування серцево-судинних ускладнень у хворих на хронічну хворобу нирок з урахуванням особливостей генетичного та імунного профілю;
 • вивчення особливостей мінерального гомеостазу при коморбідності патології нирок та цукрового діабету;
 • дослідження порушень функціонального стану нирок на основі визначення швидкості клубочкової фільтрації, рівнів мікроальбумінурії і протеїнурії та показників ниркового кровотоку на різних стадіях хронічної хвороби нирок;
 • визначення взаємовідносин між компонентами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при захворюваннях нирок;
 • вивчення змін центральної та периферичної гемодинаміки, принципів та типів ремоделювання серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • визначення ефективності сучасних лікарських засобів з нефропротекторною дією при лікуванні хронічної хвороби нирок та розробка методів комбінованої нефропротекторної терапії у хворих цієї категорії з урахуванням чинників прогресування захворювання;
 • дослідження ефективності та безпеки лікарських засобів у хворих на хронічні захворювання нирок в рамках контрольованих клінічних випробувань.

Найважливіші результати наукових досліджень:

 • визначені особливості порушень клітинного та гуморального імунітету, які сприяють прогресуванню нефросклерозу, хронічної ниркової недостатності та ранньому розвитку серцево-судинних ускладнень;
 • вивчений взаємозв’язок між вираженістю фіброзуючих процесів у нирках, ступенем порушень ниркової гемодинаміки і станом ренін-ангіотензин-альдостеронової системи;
 • розроблено сучасні методи діагностики серцево-судиних ускладненнь у хворих на хронічну хворобу нирок з урахуванням стану судинного ендотелію;
 • запропоновано спосіб корекції порушень мінерального гомеостазу у хворих на діабетичну нефропатію, завдяки чому забезпечуються додаткові кардіо- та нефропротекторні ефекти, що дозволяє оптимізувати лікування у цілому та гальмувати подальше прогресування хвороби;
 • розроблено та впроваджено методичні рекомендації з питань діагностики та корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на хронічну хворобу нирок.

nefro2

Співробітники відділу Семенових П. С. та Щербань Т. Д. проводять дослідження рівнів бікарбонатів в крові хворих на хронічну ниркову недостатність.

Результати проведених досліджень були повідомлені на 42 з’їздах, симпозіумах і конференціях України, європейських і міжнародних конгресах.

Співробітниками відділу за результатами наукової діяльності опубліковано: 1 монографія, 2 навчальних посібника, понад 690 наукових праць в наукових медичних журналах, видано 14 методичних рекомендацій, отримано 33 авторських свідоцтва та патенти, за роки існування відділу захищено 11 кандидатських та 4 докторські дисертації.

На даний час на базі відділу виконується 1 кандидатська дисертація.

За активну наукову діяльність відділ нефрології нагороджений дипломом президії Національної Академії Медичних Наук України за наукову роботу, яку визнано кращою у 2011 році.

Співробітник відділу Семенових П.С. нагороджена дипломом третього ступеня “Конкурсу винахідників 2005” за успіхи у винахідницькій роботі по розробці нових способів діагностики та лікування нирок у хворих на цукровий діабет, а також дипломом переможця IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець України» у 2009 році.

 

Співробітники відділу:

Несен Андрій Олексійович

Чернишов Володимир Анатолійович

Семeнових Поліна Станіславівна

Кірієнко Олександр Миколайович

Шкапо Володимир Леонідович

Якименко Юлія Сергіївна

Савічева Катерина Олександрівна

Жуліна Альона Вікторівна

Інна Анатоліївна Валентинова

Ізмайлова Олена Вячеславівна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465