Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»

Склад керівних органів       Напрями наукової дяільності     Список науково дослідних робіт у 2022-2024 рр.       Список науково дослідних робіт

Видавнича діяльність         Профілі установи в наукометричних базах даних

korpus1Національний інститут терапії - це одна з провідних установ у системі НАМН і МОЗ України, де займаються фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями в терапії, розробкою методів оптимальної фармакотерапії основних захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, нирок, епідеміологією хронічних неінфекційних захворювань і оптимізацією їхньої багатофакторної профілактики.

В інституті працює 393 осіб, в тому числі 80 наукових співробітників. Науковий потенціал інституту складається з 17 докторів медичних наук, 56 кандидатів медичних та біологічних наук, двоє удостоєні почесного звання Заслуженого лікаря України, один – почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України.Спеціалісти Інституту надають висококваліфіковану допомогу населенню не тільки Харківського регіону, але і інших областей України.

   До складу інституту входить 11 науково-дослідних відділів:
   • Відділ ішемічної хвороби серця, метаболічних і кардіопульмональних порушень;
   • Відділ профілактики та лікування невідкладних станів;
   • Відділ вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями;
   • Відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань;
   • Відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань;
   • Відділ артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень;
   • Відділ профілактики та лікування хвороб нирок при коморбідних станах;
   • Відділ клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань;
   • Лабораторія імуно-біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень;
   • Відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібіліотекою;
   • Група науково-технічного та метрологічного обслуговування.
   7 клінічних та 2 діагностичних підрозділів, клініко-діагностична лабораторія, патологоанатомічне відділення.

korpus2Корпус поліклініки інституту

Вчені інституту першими в Україні:

 • підтвердили концепцію системного ураження вірусом гепатиту В органів  і тканин на підставі вивчення маркерів вірусу в тканині печінки, клітинах периферичної крові, кістковому мозку;
 • виявили різні типи фіброзуючих реакцій в тканині печінки при хронічному вірусному гепатиті В,С;
 • впровадили в практику ідентифікацію Helicobacter pylori різними методами;
 • впровадили неінвазивну діагностику ранніх форм передраку і раку шлунку;
 • визначили основні гемодинамічні, нейрогуморальні та структурні прояви пограничної артеріальної гіпертензії та фактори її прогресування на популяційному рівні;
 • визначили комплексний вплив малих доз іонізуючої радіації у ліквідаторів ЧАЕС на системи організму (серцево-судинну, легеневу, гастроінтестинальну та інші);
 • визначили прогностичну значущість комплексу долонних дерматогліф для прогнозування ризику розвитку гіпертонічної хвороби;
 • встановили ключову роль інтерлейкінів 1 і 2 в патогенезі гіпертонічної хвороби; виявили конкретний внесок опіоїдних пептидів, хімази, нейропептиду Y, лептину в розвиток різних клініко-патогенетичних форм гіпертонічної хвороби;
 • розробили немедикаментозні методи лікування гіпертонічної хвороби на основі квантової та еферентної терапії;
 • розпочали поглиблене вивчення впливу клітинного і гуморального факторів крові на прогресування і клінічні прояви атеросклерозу та дестабілізацію ішемічної хвороби серця;
 • провели у Харківському регіоні (1984р.) системний тромболізис препаратом стрептаза;
 • розпочали вивчення імунозапальних цитокінопосередкованих механізмів прогресування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

Сьогодні науковий пошук ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» направлено на:

 • вивчення чинників хронізації і розробку методів ранньої діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, захворювань шлунково-кишкового тракту, нирок з впровадженням отриманих результатів досліджень в практику охорони здоров’я;
 • розробку і впровадження науково-організаційних форм інтегральної профілактики і терапевтичної допомоги населенню;
 • розробку і впровадження єдиної методології наукових досліджень.

Наукова робота колективу інституту і  окремих співробітників неодноразово відзначена нагородами (як загальнодержавними, так і нагородами НАН та НАМН України), у тому числі:

 • медаллю «20 років незалежності України» (Фадєєнко Г.Д., 2012).
 • преміями  – академічною премією з клінічної медицини АМН України (Л.Т. Мала, Ю.Г. Горб та співавт., 1995р.), премією НАН України ім. М.Д. Стражеска (Мала Л.Т., Макаревич Т.Ю. та інші , 1998р.), премією Президії АМН України (Волков В.І., 1999, 2000рр.), Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл наукових фундаментальних праць з кардіології (Л.Т. Мала, 2003р.), премією Кабінету Міністрів України  (Рябуха В.В., 2007 р.).
 • дипломами і грамотами: дипломом АМНУ за найкращу науково-дослідницьку роботу (Мала Л.Т., Серік С.А., Ченчик Т.О., 2000р.; Рудик Ю.С. та інші, 2003р.; Волков В.І. та інші – 2005 р.; Бабак О.Я. та інші – 2006р.), Почесною грамотою Президії АМН України за значний внесок у наукову і науково-організаційну діяльність (Бабак О.Я., Фадєєнко Г.Д., 2007р.), Грамотою верховної ради України за заслуги перед українським народом (Фадєєнко Г.Д., 2013 р.).
 • присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2019 року за роботу «Попередження кардіоцеребральних ускладнень та раптової смерті» докторові медичних наук КОПИЦІ М.П.

Державним фармакологічним центром МОЗ України Інститут терапії затверджено як клінічну базу для проведення досліджень лікарських препаратів в рамках багатоцентрових і обмежених клінічних випробувань згідно міжнародним стандартам GСP.

У різні роки в інституті працювали відомі вчені і організатори охорони здоров’я, які зробили вагомий внесок в розвиток терапії: Біловол О.М., Москаленко В.Ф., Васильєв Ю.М., Волос Б.О., Ніколенко Є.Я., Целуйко В.Й.,  Яблучанський М.І. та інші.

Висококваліфіковані спеціалісти і високотехнологічне оснащення, поєднання всебічного обстеження і можливості надання спеціалізованої медичної допомоги різної терапевтичної спрямованості – кардіологічної, гастроентерологічної, пульмонологічної, нефрологічної дозволяє вирішувати найважливішу задачу терапії – лікування організму хворої людини в цілому.

За час існування Інституту виконано 31 докторська і 158 кандидатських дисертацій.

Результати наукових досліджень відображені у 123 монографіях, більш ніж у 150 методичних рекомендаціях та понад 2,5 тисячах статей у фахових журналах.

Інститут має Web-сторінку, профіль у GOOGLE SHOLАR. В установі регулярно проводяться Internet-сесії, вебінари в режимі
on-line, працює музей Інституту.

  

aktzal1

Актова-зала інституту

musey01

musey02

musey03

Музей інституту

musey04

Нова експозиція музею

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465