Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділення реанімації та  інтенсивної терапії

Завідувач відділенням: т. 370-28-26

Аболмасов Олександр Миколайович

Ординаторська: т. 313 -90-72

Пост: 373-90-36

 

Лікарі-анестезіологи: 

Науменко Олександр Васильович

Швець Віталій Михайлович

Васильєва Олена Віталіївна

Давидова Валерія Михайлівна

Степаненко  Олександр Олександрович

Погребняк Олексій Васильович

 


Завідувач відділенням: т. 370-28-26

Аболмасов Олександр Миколайович

ПІБ. Аболмасов Олександр Миколайович

Освіта: вища, закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» у  1989  році.

 Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат медичних наук.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Науковий стаж: 5 років.

Клінічний стаж: 37 років.

Післядипломна освіта: 1989-1999р.р.- інтернатура зі спеціальності «Терапія», 1997-2000р.р.- навчання в аспірантурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби»;  підвищення кваліфікації на базі ХМАПО і КМАПО ім. Шупика по спеціальності «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях ( аорто-коронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

Нагороди: Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, Почесною грамотою Президії Національної академії медичних наук України.

 

Лікарі-анестезіологи:  

Науменко Олександр Васильович

ПІБ. Науменко Олександр Васильович

Освіта: вища, закінчив лікувальний факультет  Харківського  медичного інституту в 1989 році.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар- анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж:  30 років.

Післядипломна освіта : підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях ( аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Швець Віталій Михайлович

П.І.Б. Швець Віталій Михайлович

Освіта: вища, закінчив Харківський державний медичний університет, лікувальний факультет у 2001 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія»,  перша   зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

 Клінічний стаж : 18 років.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

Васильєва Олена Віталіївна

П.І.Б. Васильєва Олена Віталіївна

Освіта: вища, закінчила Харківський медичний інститут з відзнакою, лікувальний факультет у 1985 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища за фахом «Анестезіологія».

Науковий ступінь: кандидат медичних наук.

Посада: лікар - анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Науковий стаж: 5 років.

Клінічний стаж: 24 роки.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО за фахом «Анестезіологія»: стажування з плазмоферезу; участь у національних, міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах.

Основні напрямки роботи: надання вісокоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами - гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму і провідності, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування, черезшкірної ангіопластики).

Нагороди: отримала премію АМН України і золоту медаль за кращу наукову роботу в галузі медицини в конкурсі молодих вчених.

 

Давидова Валерія Михайлівна

П.І.Б. Давидова Валерія Михайлівна

Освіта : вища, закінчила Харківський медичний університет, факультет «Лікувальна справа» у  1999 році.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», друга  зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар- анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж : 20 років.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у національних науково-практичних конференціях.

 Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

Степаненко  Олександр Олександрович

П.І.Б. Степаненко  Олександр Олександрович

Освіта: вища, закінчив Харківський  медичний інститут у 1980 році.

Перелік медичних спеціальностей:  анестезіологія, кардіологія.

Кваліфікаційна категорія: вища зі спеціальності «Анестезіологія», вища зі спеціальності «Кардіологія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж:   39  років.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Анестезіологія», «Кардіологія»; участь у науково-практичних конференціях.

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами – гострим коронарним синдромом, гострою серцевою недостатністю (серцева астма, набряк легенів, ТЕЛА), декомпенсацією хронічної серцевої недостатності, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, важкою артеріальною гіпертонією, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (аортокоронарного шунтування та черезшкірної ангіопластики).

 

 

 

 

Погребняк Олексій Васильович

П.І.Б. Погребняк Олексій Васильович

Освіта: закінчив лікувальний факультет Української медичної стоматологічної академіїі.

Перелік медичних спеціальностей: анестезіологія, терапія.

Кваліфікаційна категорія: лікар спеціаліст «Анестезіологія», лікар спеціаліст «Терапія».

Посада: лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Клінічний стаж : 11 років.

Післядипломна освіта: підвищення кваліфікації на базі ХМАПО зі спеціальності «Анестезіологія», підвищення кваліфікації на базі ПДМУ зі спеціальності «Терапія». Участь у національних міжнародних науково- практичних конференціях. Навчання у аспірантурі ПДМУ, спеціалізація «Анестезіологія».

Основні напрямки роботи: надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з невідкладними терапевтичними станами- гострим інфарктом міокарду, гострою серцевою недостатністю, декомпенсацією хронічною серцевою недостатності, життевозагрожуючими порушеннями ритму серця, важкими формами хронічної ниркової недостатності, некомпенсованим цирозом печінки та іншими станами, а також ведення хворих після інтервенційних втручань на коронарних артеріях (КВГ), ведення хворих після відкритих втручань на серці.

 

 

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465