Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Кафедра внутрішньої медицини №1

Железнякова Наталя Мерабівна

 

Професор , доктор медичних наук,  лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-гастроентеролог

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1

Харківського національного медичного університету

Науковий стаж – 15 років

Клінічний стаж – 16 років

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми:

Щорічні науково-практичні конференції, з’їзди, конгреси національного та міжнародного рівня; щорічні національні школи гастроентерологів, гепатологів України, Australian Rheumatology Association 2018 Annual Scientific Meeting (including RHPA) (Мельбурн),  ХІХ Національний конгрес кардіологів України (Київ), Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної кардіології» (Київ ), Науково-практична конференція з міжнародною участю "Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань - пріоритет сучасної науки та практики" (Харків), Х Конгресс Ассоциации кардиологов (Алма-Ата), V Съезд терапевтов Республики Казахстан (Алма-Ата), Международная учебно-научно-практическая конференция “Современное состояние, проблемы и перспективы медицинского образования” (Бухара), ХІІ Международная медицинская конференция «Проблемы врачебной этики в современном мире» (Витебск), Республиканская научно-практическая конференция «Профилактическая медицина: сегодня и завтра» (Андижан), IX Конгресс Ассоциации кардиологов Тюркского мира (Алма-Ата), Республиканская научно-практическая конференция «Метаболический синдром
и другие категории дисметаболизма в различных областях медицины» (Ташкент), European Academy of Allergy and Cinical Immunology Congress 2015 (Barcelona) та інші.

Дійсний член Української асоціації профілактичної медицини, Української асоціації гастроентерологів, European Academy of Allergy and Cinical Immunology, Heart Failure Association of the ESC, European Respiratory Society, European Association of CardioVascular Imaging, Fundación de Investigación Biomédica, Acute Cardiovascular Care Association, ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, ESC Council on Hypertension, ESC Council on Stroke.

Стажування: У квітні 2014 року - міжнародний курс післядипломної освіти European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, Німеччина, у жовтні 2016 року - стажування NordiQC Academy of Immunohistochemistry у Ягеллонському університеті, Польща.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертації на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з Helicobacter pylori-асоційованими дуоденальними виразками у поєднанні з гіпертонічною хворобою», у 2013 р. – докторську дисертацію на тему: «Патогенетичні аспекти та клінічні особливості коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту».

У 2016 році отримала вчене звання професора кафедри внутрішньої медицини.

Науково-дослідна робота протягом тривалого часу присвячена оптимізації методів діагностики та розробці індивідуалізованих терапевтичних стратегій при коморбідній патології.

Нагороди: Подяка ХНМУ за сумлінну, старанну працю, бездоганне виконання своїх обов'язків та з нагоди дня медичного працівника, 2016 рік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бабак Олег Яковичbabak

Професор, доктор медичних наук

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, Харківського національного медичного університету – з 2013 по 2021 рік

Заслужений діяч науки і техніки України

Бабак О.Я. з відзнакою закінчив Запорізький медичний інститут у 1978 р. У 1986 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Эндогенные и опиоидные пептиды при пограничной артериальной гипертензии». У листопаді 1992 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Система соединительной ткани печени, мононуклеарных лейкоцитов крови и костного мозга в клинике хронических гепатитов». У жовтні 1998 р. отримав вчене звання професор по кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології.

У 2001 році був удостоєний звання Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), орденом «За заслуги» III ступеню (2008), почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2010), почесними грамотами і дипломами Президії НАМН України за кращі науково-дослідницькі роботи. Лауреат премії «Man of the year» American Biographical Institute. Лауреат національного конкурсу «Ділова людина України» (2004), неодноразовий переможець регіонального рейтингу «Харків’янин року» у номінації медицина (2004-2009). Має вищі кваліфікаційні категорії з терапії та гастроентерології.

Загальний стаж роботи- більше 30 років.

Під керівництвом О.Я. Бабака були захищені кандидатські та докторські дисертації, в теперішній час продовжує керівництво над виконавцями дисертаційних досліджень.

Професор Бабак О.Я.- автор понад 500 наукових робіт, в тому числі монографій, довідників та підручників. Є членом Президії Правління Української асоціації гастроентерологів та головою комітету по роботі з молодими вченими Української асоціації гастроентерологів, членом Харківського товариства гастроентерологів, Українського товариства терапевтів, членом редакційних колегій фахових видань України.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Клименко Микола Іванович

Клименко Микола Іванович, доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук, лікар терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Науковий стаж - 35 років.

Клінічний стаж -43 роки.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: неодноразово приймав участь у з’їздах терапевтів України, Світової федерації українських лікарських товариств, гастроентерологічних неділях, конгресах кардіологів і терапевтів, щорічних національних конгресах кардіологів України.

1978-1981 рр. клінічна ординатура за спеціальністю внутрішні хвороби в Харківському медичному інституті

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан мікроциркуляції та деяких показників реологічних властивостей крові у хворих з алкогольними враженнями печінки». У 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

В даний час є співвиконавцем науково-дослідної роботи ’’Клінічне значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності’’).

Нагороджений грамотами адміністрації університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток медичної науки і вітчизняну медицину, активну громадянську позицію, висококваліфіковану медичну допомогу населенню;

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел +38 (057) 370-67-70

 

Панченко Галина Юріївна

У 1987 р. з відзнакою закінчила Харьківський медичний інстітут за фахом «Лікувальна справа».

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Науковий стаж - 23 років.

Клінічний стаж - 31 років.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: щорічні наукові конференції регіонального, а також міжнародного рівня.

Дійсний член Українського товариства кардіологів, Української гастроентерологічної асоціації, Української асоціації профілактичної медицини.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію за фахом «Терапія» за темою: «Патогенетическое обоснование и терапевтическая эффективность тимогена при хронических гепатитах и циррозах печени». У 2000 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини.

В даний час є співвиконавцем науково-дослідної роботи кафедри «Клінічне значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих 
на неалкогольну жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності».

Нагороджена грамотами адміністрації ХНМУ за сумлінну, старанну працю, бездоганне виконання своїх обов´язків.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Молодан Володимир Ілліч

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету, лікар терапевт вищої категорії, кардіолог.

Стаж роботи – 33 роки.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми:

щорічні наукові конференції регіонального, та міжнародного рівня; щорічні національні конгреси кардіологів України.

Є членом Української асоціації терапевтів та кардіологів України, Європейського товариства кардіологів, Європейського товариства гіпертензії

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль периферичних вазоділататорів при лікуванні гострого інфаркту міокарда». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор 290 опублікованих наукових праць, в тому числі у міжнародних виданнях, 14 патентів на корисну модель. 

Наукові інтереси зосереджені на вивченні патогенетичних і лікувальних аспектів гіпертонічної хвороби у поєднанні із неінфекційними захворюваннями.

Є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи з розробки патогенетично обґрунтованих способів діагностики та лікування гіпертонічної хвороби із неалкогольною жировою хворобою печінки.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел +38 (057) 373-90-54

 

Зайченко Ольга Євгенівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Науковий стаж - 19 років.

Клінічний стаж - 29 років.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: щорічні наукові конференції регіонального, а також міжнародного рівня.

Дійсний член Українського товариства кардіологів, Української гастроентерологічної асоціації, Української асоціації профілактичної медицини.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за фахом «Кардіологія» за темою: «Порівняльна метаболічна та гемодинамічна ефективність інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту при дисфункції лівого шлуночка та порушеннях серцевого ритму». У 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини.

В даний час є співвиконавцем науково-дослідної роботи кафедри «Клінічне значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих 
на неалкогольну жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності».

Нагороджена грамотами адміністрації ХНМУ за сумлінну, старанну працю, бездоганне виконання своїх обов´язків.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Просоленко Костянтин Олександрович

професор кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, доктор медичних наук,

лікар-гастроентеролог, терапевт вищої категорії, матеріально відповідальний та відповідальний за лікувальну роботу, проведення курсів післядипломної освіти лікарів на кафедрі.

Клінічний стаж  -  21 рік.

Науковий стаж - 20 років.

Педагогічний стаж - 12 років.

Кандидатська дисертація на тему: «Моторно-евакуаторна дисфункція шлунка та дванадцятипалої кишки у пацієнтів з дуоденальною виразкою: оцінка тяжкості та корекція» захищено у 2005 р.

Є автором більш ніж 270 наукових публікацій, з них: підручників, довідників та  монографій – 12 шт., методичних рекомендацій та учбових посібників – 10 шт., 7 патентів на корисну модель  та  3 патенти на винахід, 72 статті у провідних виданнях.

Приймав участь у Європейському клубі панкреатологів у 2012 р., конференціях: 7th International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young scientists, Kharkiv, May 15-16, 2014; «Медицина третього тисячоліття: міжвузівська конференція молодих вчених та студентів», 20 січня 2015 р., Харків; 8th International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC) for medical students and young doctors, Kharkiv, May 14-15, 2015; «Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи: науково-практична конф. з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої дню науки», 15 травня 2015 р., Харків; Європейський майстер-курс по панкреатології, Київ, 26-27 травня 2016 р.; XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року, м. Тернопіль; Республиканска научно-практична конференція “Метаболический синдром: инсулинорезистентность и другие категории дисметаболизма”, Ташкент, Узбекистан, 13 квітня 2017, Науково-практична конференція з міжнародною участю “Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність”, 3 листопада 2017 р., Харків, науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань:погляд в майбутнє присвячена пам‘яті академіка Л. Т. Малої» 20 квітня 2017 року, Харків, Науково-практична конференція з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки та практики» 20 квітня 2018 року, Харків. Постійно приймає участь у конференціях під егідою Української гастроентерологічної асоціації.

У 2017 році проходив стажування у Гданському медичному університеті, Польша. Має міжнародний сертифікат знання англійської мови FCE (Сambridge Assesment English) на рівні В2. Є дійсним членом Українського та Європейського клубів панкреатологів (EPC), світової асоціації панкреатологів (IAP), Української гастроентерологічної асоціації.

 

Зелена Ірина Іванівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, кандидат медичних наук, терапевт вищої кваліфікації, лікар-кардіолог.

Науковий стаж – 12років.

Клінічний стаж -14 років.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: Australian Rheumatology Association 2018 Annual Scientific Meeting (including RHPA),  ХІХ Національний конгрес кардіологів України (Київ), Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної кардіології» (Київ ), Науково-практична конференція з міжнародною участю "Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань - пріоритет сучасної науки та практики" (Харків), ІV міжнародна науково-практична конференц, Карлові Вари, Чехія.ія «Медицина та фармація ХХІ сторіччя».

Дійсний член Української асоціації профілактичної медицини, Heart Failure Association of the ESC (HFA), European Association of CardioVascular Imaging (EACVI), Acute Cardiovascular Care Association (ACCA).

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного гастриту типу В та залізодефіцитної анемії».

Наукові інтереси клініко-функціональний стан нирок та анемія у хворих на хронічну серцеву недостатність, етапність розвитку дисфункції нирок та анемії у хворих з хронічною серцевою недостатністю.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: 067-91-99-766

 

Гопцій Олена Вікторівна

 

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, кардіолог

закінчила медичний факультет ХДМУ в 2003 р. У 2003-2004 році проходила інтернатуру на кафедрі внутрішньої та спортивної медицини ХДМУ. У 2004-2006 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 ХНМУ. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 ХНМУ за фахом „Внутрішні хвороби”. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою ”Лептинемія, інсулінорезистентність та фактор некрозу пухлин-α у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням”.

З 2009 року асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ.

У 2013 році закінчила Українську інженерно-педагогічні академію та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» кваліфікація викладач університетів та вищих навчальних закладів.

2016 рік отримала дозвіл на викладання англомовним студентам ХНМУ.

Травень 2014 року отримала спеціалізацію «кардіологія».

У 2016 році атестована на вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія».

Загальний стаж роботи - 15 років.

Олена Вікторівна засвоїла методику викладання курсу для вітчизняних та іноземних студентів, що навчаються державною, російською та англійською мовами. Впроваджує нові методики викладання відповідно вимог навчальної системи. Приймає активну участь у підготовці методичних матеріалів і навчальних посібників.

Засвоїла основні методики наукових досліджень в рамках наукової програми кафедри. За час роботи приймала активну участь в науково-дослідній роботі: опублікувала тези, неодноразово приймала участь у конференціях, підготувала статті у фахових виданнях, а також методичні вказівки до самостійної роботи студентів, що навчаються англійською мовою.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Фролова-Романюк Еліна Юріївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог  вищої кваліфікаційної категорії, терапевт.

Науковий стаж - 22 років.

Клінічний стаж - 24 років.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: Australian Rheumatology Association 2018 Annual Scientific Meeting (including RHPA),  Науково-практична конференція з міжнародною участю "Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань - пріоритет сучасної науки та практики" (Харків), United gastroenterology week, Vienna,Austria, 22-24 октября, 2018р.

Дійсний член Української асоціації гастроентерологів.

У 2015р. захистила кандидатську дисертацію на тему

«Оптимізація діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом 2 типу ».

Наукові інтереси полягають в вивченні особливостей розвитку та прогресуванню хронічних захворювань шлунково-кишковго тракту та печінки при їх поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, особливостей діагностики та лікуванню кислотозалежних захворювань, запальних захворювань кішківника, лікуванню неалкогольній жировій хвороби печінки

E-mail: elina.frolovaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел: 050-301-15-78

 

Візір Марина Олександрівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ, кандидат медичних наук, лікар терапевт.

Науковий стаж - 5 років. 

Клінічний стаж - 9 років.

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми:

щорічні наукові конференції регіонального, державного, а також міжнародного рівня; Національний конгрес кардіологів України (щорічно), VI Ежегодная международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины» (Баку, 10–11 мая 2017 г.), 28th European Days Of The French Society Of Cardiology (Paris, France, 17 20 January 2018), ESC Congress 2017 (Barcelona, Spain, 26–30 August 2017), Heart Failure 2018 & World Congress on Acute Heart Failure (Vienna, Austria, 26–29 May 2018).

Дійсний член Українського товариства терапевтів, Української асоціації профілактичної медицини, European Society of Cardiology, Heart Failure Assosiation, Heart Failure Specialists of Tomorrow, European Association of Preventive Cardiology.

2011 - 2013 рр. клінічна ординатура за спеціальністю внутрішні хвороби у Харківському національному медичному університеті.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Несфатин-1 та типи дисглікемії у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння».

Наукові інтереси: метаболічні порушення та їх лікування у хворих з артеріальною гіпертензією. Є співвиконавцем науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

тел +38 (066) 227-11-88

 

Лапшина Катерина Аркадіївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №1, кандидат медичних наук, лікар-терапевт другої кваліфікаційної категорії

Закінчила медичний факультет ХНМУ в 2012 р. У 2012-2014 роках проходила інтернатуру, проходила навчання в магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ХНМУ. У 2014-2017 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 ХНМУ за фахом „Внутрішні хвороби” та у 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою ” Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби ” Має другу вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

З 2017 року асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ.

Загальний стаж роботи - 7 років.

Дійсний член Української асоціації гастроентерологів, Української асоціації профілактичної медицини.

В 2018 році отримала два гранти на проходження освітніх стажувань від Європейської асоціації гастроентерологів: UEG Basic Science Course 2018 – Leven, Belgium. UEG Evidence Based Course 2018 – Vienna, Austria.

В даний час приймає активну участь в науково-дослідній роботі кафедри, у підготовці методичних матеріалів і навчальних посібників, викладає курс сучасної практики внутрішньої медицини вітчизняним та іноземним студентам, приймає участь у конференціях, публікації результатів наукової роботи у фахових виданнях.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Шалімова Анна Сергіївна

 

Професор кафедри внутрішньої медицини №1, доктор медичних наук, лікар терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар загальної практики – сімейної медицини вищої кваліфікаційної категорії

Науковий стаж – 11 років

Клінічний стаж – 13 років

Стажування: з липня 2017 до липня 2018 – науковець кафедри гіпертонії і діабетології Гданського медичного університету (Польща)

Міжнародні та вітчизняні конференції, симпозіуми: Європейський конгрес з новітніх досягнень в лікуванні діабету (2015 р., Париж, Франція), Європейський конгрес з атеросклерозу (2015 р., Глазго, Великобританія), Європейський ендокринологічний конгрес (2015 р., Дублін, Ірландія), Європейський конгрес з атеросклерозу (2016 р., Інсбрук, Австрія), Європейський ендокринологічний конгрес (2016 р., Мюнхен, Німеччина), Конференція Європейського товариства з гіпертензії (2016 р., Париж, Франція), Конференція Міжнародного товариства з гіпертензії (2016 р., Сеул, Південна Корея), Симпозіум з діабету і ожиріння (2017 р., Кістон, США), Європейський конгрес з атеросклерозу (2017 р., Прага, Чехія), Медичний семінар з діабету Відкритого медичного інституту (2017 р., Зальцбург, Австрія), Європейський ендокринологічний конгрес (2017 р., Лісабон, Португалія), Конференція Європейського товариства з гіпертензії (2017 р., Мілан, Італія), Міжнародний симпозіум з кардіометаболічного ризику (2017 р., Стокгольм, Швеція), Європейський форум з гіпертензії (2018 р., Гдиня, Польща), Європейський ендокринологічний конгрес (2018 р., Барселона, Іспанія), Конференція Європейського товариства з гіпертензії (2018 р., Барселона, Іспанія), Конгрес Американського товариства з гіпертензії (2018 р., Чикаго, США), Конференція Міжнародного товариства з гіпертензії (2018 р., Пекін, Китай).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертації на тему: «Механізми розвитку хронічної серцевої недостатності при хронічній хворобі нирок», у 2016 р. – докторську дисертацію на тему: «Роль генетичних, кардіогемодінамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу».

У теперішній час вивчає особливості виникнення і прогресування хронічних неінфекційних захворювань (в тому числі, генетичні маркери розвитку захворювань), розробляє методи первинної і вторинної профілактики.

Нагороди: стипендія ім. М. Грушевського для молодих вчених (2009–2010 рр., Україна), нагорода Альберто Феррарі за кращу стендову доповідь на Конференції Європейського товариства з гіпертензії (2016 р., Франція), І місце серед доповідей молодих вчених на Національному конгресі кардіологів (2016 р., Україна), переможець «Global Health Travel Award» на Симпозіумі з діабету і ожиріння (2017 р., США), диплом за краще представлення клінічного випадку на Медичному семінарі з діабету Відкритого медичного інституту (2017 р., Австрія), переможець «Young Investigator Award» на Європейському ендокринологічному конгресі (2017 р., Португалія), нагорода за кращу наукову роботу на Конгресі Американського товариства з гіпертензії (2018 р., США), переможець «AFHRE Travel Award for Patient-Oriented or Clinical Research in Hypertension» на Конгресі Американського товариства з гіпертензії (2018 р., США).

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465