Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  
  therapy@amnu.gov.ua

logo.jpg

Аспірантура

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, проведення наукових досліджень.

                       ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» отримав ліцензію (рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, протокол №66/2 від 28 серпня 2017 року, наказ МОН України від 28 серпня 2017 року за №183) на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 22 Охорона здоров’я , 222 Медицина.

Наказ МОН

Правила прийому

Правила прийому до аспірантури в Державній установі «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» на 2023 рік

Прийом до аспирантури у 2020 р.

Постанова Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 222 медицина третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти

Навчальний план

Положення про гаранта освітньої програми в ДУ «Національному інституті терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»

Концепція освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії

Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії Державної установи “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Положення про академічну мобільність

Перевірка наукових текстів в НІТ на плагіат

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465