Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань

Відділ вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань Державної установи «Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» був створений 24 січня 2019 року під керівництвом проф., д.мед.н. О.В. Колеснікової з метою розробки комплексного міждисциплінарного підходу до вік-асоційованих захворювань та методів їх профілактики для істотного продовження періоду здорового життя людини. 

Керівник відділу - доктор медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна

НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 • Створення концепції щодо впливу факторів передчасного старіння в формуванні різних фенотипів метаболічно-асоційованих захворювань і встановлення їх значущості в прогнозуванні перебігу та профілактиці;
 • Визначення генетичної детермінованості факторів ризику передчасного старіння в механізмах розвитку метаболічно-асоційованих захворювань;
 • Вивчення впливу епігенетичних факторів, факторів навколишнього середовища, особливостей харчування та поведінкових патернів на епігенотип людини та швидкість вікових процесів;
 • Розроблення комплексного міждисциплінарного підходу до вік-асоційованих захворювань та методів їх профілактики з практичним застосуванням наукових результатів для істотного продовження періоду здорового життя людини.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 • Розробка алгоритму визначення маркерів передчасного старіння в різних вікових групах в залежності від способу життя, соціального статусу, наявності в сімейному анамнезі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, надлишкової маси тіла (ожиріння) та їх епігенетичної модифікації;
 • Визначення впливу генетичних факторів, епігенетичного статусу та стану антиоксидантного захисту на фактори ризику та механізми розвитку метаболічно-асоційованих захворювань;
 • Оцінка епігенетичного віку та його прогностичного значення для розвитку метаболічно-асоційованих захворювань у осіб різних вікових груп;
 • Вивчення особливостей перебігу, діагностики та лікування метаболічно-асоційованих захворювань у хворих різних вікових груп. Дослідження особливостей застосування лікарських препаратів у літніх пацієнтів;
 • Розробка нових методів дослідження для визначення ризику розвитку вік-залежних патологій, з урахуванням генетичного статусу, режимів харчування, фізичної активності і способу життя;
 • Розробка профілактичних програм для хворих різних вікових груп з метою створення оптимальних режимів харчування та фізичного навантаження для продовження терміну активного довголіття;
 • Розробка та впровадження персоналізованих алгоритмів первинної профілактики метаболічно-асоційованих захворювань залежно від віку з урахуванням молекулярно-генетичного аналізу;
 • Створення реєстру пацієнтів різних вікових груп з ознаками метаболічно - асоційованих захворювань, в тому числі і для молекулярно-генетичних досліджень;
 • Публікація результатів НДР у вигляді наукових праць, монографій, статей, підготовка методичних документів щодо проведення комплексної геріатричної оцінки з метою прогнозування ризику розвитку вік-асоційованих захворювань, розробки індивідуальних програм профілактики для покращення прогнозу літніх пацієнтів;
 • Дослідження вітчизняного і світового досвіду, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я щодо зниження ризику розвитку метаболічно-асоційованих захворювань у різних вікових групах. Кооперація наукового співробітництва з Європейськими та світовими товариствами, які займаються вивченням процесів старіння, діагностикою, профілактикою і лікуванням вік-асоційованих захворювань.

Співробітники відділу є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій з проблем кардіології, гастроентерології, профілактичної медицини, геронтології.

Співробітники відділу:

Колеснікова Олена Вадимівна

Запровальна Ольга Євгеніївна

Потапенко Анна Василівна

Лавренко Тетяна Анатоліївна

Радченко Анастасія Олегівна

Ємельянова Наталія Юріївна

Комір Ірина Ростиславівна

Вовченко Марина Миколаївна

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465