Ви можете нас знайти за адресою м. Харків пр. Любові Малої, 2-а

portret_maloy_3.jpg
logo2.png

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

(057) 373-90-00         (057) 373-90-50
nit_pr@ukr.net  

logo.jpg

Публічна інформація

       
          Місія Державної установи "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України" – забезпечення високоефективної діяльності у національному та міжнародному науковому просторі для створення науково-інноваційних технологій, а також освітньому просторі щодо підготовки висококваліфікованих медичних фахівців з моральними і духовними цінностями, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці для покращення медичної допомоги.
          Візія – провідний національний науковий центр з розвинутою інфраструктурою, який органічно інтегрований у європейський науковий простір, здійснює підготовку інноваційно орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців, має сталі зв'язки з науковими асоціаціями інших країн, використовує найкращий світовий досвід.
          Цінності – людина, відповідальність, професіоналізм, лідерство, гуманізм, креативність, академічна доброчесність, дотримання принципів доказової медицини, дотримання етичних принципів.
 

Статут Державної установи “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Свідотство про державну атестацію наукової установи

Свідотство про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Стратегія розвитку Державної установи “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Типовий статут наукової установи НАМН України

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної установи “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Державна установа
“Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої
Національної академії медичних наук України”

Контакти:

(057) 373-90-50
(057) 373-90-67

Адреса:

61039 Україна,
м. Харків

пр. Любові Малої, 2-а

Код ЄДРПОУ: 04528465